L M M X V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Unidade de apoio xeneralizado
Feito a man
Soños
Formación para a vida
A nosa horta
facebooktwitter

Cláusula Protección de Datos

 De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é a ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR con domicilio en Centro Ocupacional Sorribas (Sto Tomé de Sorribas), 15980 Rois (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é xestionar a información, responder ás súas consultas e con fins estatísticos. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á dirección sinalada, achegando unha fotocopia do seu DNI.