L M M X V S D
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Formación para a vida
AMIPA
Unidade de apoio xeneralizado
Deporte
A nosa horta
facebooktwitter

Beneficios

Beneficios fiscais para as persoas que colaboren con Amipa con achegas económicas

Amipa foi declarada de Utilidade Pública, no ano 2009. Por esa razón, se colaboras con Amipa cunha achega económica: cota de socio/a colaborador/a, doazón  tanto en diñeiro como en especie, poderás obter beneficios fiscais.

Segundo o recollido na Lei 49/2002, de 23 de decembro, do réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, todas as aportacións á Asociación Amipa, cotas de persoas socias e doazóns puntuais, poden deducir, no caso das persoas físicas e empresarios/as individuais, no IRPF e no caso das empresas, no Imposto de Sociedades, segundo as porcentaxes e límites establecidos na Lei 49/2002 de mecenado e modificada pola Disposición Adicional quinta da Lei 27/2014 do Imposto de Sociedades.

Formulario